Tekninen lautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kunnanhallitus on 31.5.2021 § 112 määrännyt, että kunnanjohtaja Jukka Ollikainen toimii vt. teknisenä johtajana oman toimen ohella, kunnes uusi tekninen johtaja ottaa viran vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.