Tekninen lautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ruskahovin saunaosaston peruskorjaus / urakoitsijan valinta

MjuDno-2021-181

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Ruskahovin välittömät korjaukset terveysviranomaisen vaatimuksesta uima-allasosaston puku-, pesu- ja saunatiloille. Rakenteelliset korjaustarpeet selvitetty ja olosuhteita haittaavat mineraalivillakuitupinnat ym korjataan ilmanvaihdon parantamisen yhteydessä. Sähköasennuksia uusitaan tarpeellisilta osin.

Investointisuunnitelmassa 19411508 Ruskahovin välittömät korjaukset on osoitettu 50.000 euron määrärahavaraus.

Suunnitelmien perusteella laadittu tavoitehinta-arvio on 171.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Lantta, sari.lantta@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy korjaussuunnitelmat ja tarkennetun kustannusarvion
  2. esittää 121.000 euron lisämäärärahan myöntämistä kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2021 talousarvioon 121 000 € muutoksen (lisäys) investointeihin kohdalle 1941 1508.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto tekee vuoden 2021 talousarvioon 121 000 € muutoksen (lisäys) investointeihin kohdalle 1941 1508.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Ruskahovin välittömät korjaukset terveysviranomaisen vaatimuksesta uima-allasosaston puku-, pesu- ja saunatiloille. Rakenteelliset korjaustarpeet selvitetty ja olosuhteita haittaavat mineraalivillakuitupinnat ym korjataan ilmanvaihdon parantamisen yhteydessä. Sähköasennuksia uusitaan tarpeellisilta osin.

Investointisuunnitelmassa 19411508 Ruskahovin välittömät korjaukset on osoitettu 50.000 euron määrärahavaraus. Suunnitelmien perusteella laadittu tavoitehinta-arvio on 171.000 euroa. Valtuusto on myöntänyt kohteelle lisämäärärahan 121 000,00 €.

Tarjouspyyntö urakasta on julkaistu Cloudia-palvelussa 12.8.2021 ja määräaika tarjousten jättämiselle on 30.08.2021 klo 9:00. Tarjoukset avataan 30.08.2021 klo 9:30 ja yhteenveto sekä vertailu esitetään lautakunnalle kokouksessa. Menettely on poikkeuksellinen, jotta urakka pääsee alkamaan aikataulun mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista hinnaltaan halvempi on suuruudeltaan 145 400,00 €. Näin ollen toimialajohtajan Hankintaohjeen mukainen päätösvalta riittää tämän hankintapäätöksen tekemiseen. Asia otettiin teknisen lautakunnan asialistalle, koska ei voitu tietää jäävätkö tarjoukset alle 150 000 €.

Tekninen johtaja on tehnyt urakasta hankintapäätöksen 31.8.2021 § 53, jolla Maarakennus Suutarinen Oy valitaan urakoitsijaksi kokonaishinnaltaan edullisimpana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.