Tekninen lautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Vesihuoltolaitos / perusmaksut 2022

MjuDno-2021-611

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Perusmaksu määräytyy asiakkaan kiinteistöllä olevan vesimittarin koon mukaan.

Perusmaksu 2021:

  • < 25 mm vesi 26,40 € (alv 0 %) ja jätevesi 39,60 € (alv 0 %)
  • 25-40 mm vesi 52,80 € (alv 0%) ja jätevesi 79,20 € (alv 0 %)
  • > 40 mm vesi 79,20 € (alv 0 %) ja jätevesi 118,80 € (alv 0%

Vesihuoltolaitoksella on tulevina vuosina vesi- ja viemäriverkoston saneerauksia korjausvelan pienentämiseksi. Saneerauksilla saadaan toimintavarmuutta ja parannetaan vedenkäytön turvallisuutta.

Vesihuoltolaki velvoittaa vesihuoltolaitoksia tulemaan taloudellisesti toimeen vesihuoltolaitoksen tuloilla.

Mäntyharjun kunta on korottanut vesihuoltolaitoksen perusmaksuja edellisen kerran 28.10.2014 10 %.

Vesihuoltomestari esittää, että asiakkaille kohdistuvan veden ja jäteveden perusmaksua korotetaan 5 % 1.1.2022 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää korottaa vesihuoltolaitoksen asiakkaille kohdistuvan veden ja jäteveden perusmaksua 5 % 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.