Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi sauraavat asiakirjat:

Kunnanvaltuusto 8.6.2020 § 19 / Henkilöstökertomus 2019
Kunnanvaltuusto  8.6.2020 §  20 / Arviointikertomus 2019
Kunnanvaltuusto 8.6.2020 § 23 / Yhtenäiskoulun korjaussuunnittelu
Kunnanvaltuusto 8.6.2020 § 24 / Vesitornin saneeraus
Kunnanvaltuusto 8.6.2020 § 25 / Tilaratkaisut

Eurofins Ahma Oy

  • 26.5.2020 Särkimäen kaatopaikan tarkkailut
  • 12.5.2020 talousveden tutkimustodistukset
  • 20.5.2020 talousveden tutkimustodistukset
  • 17.6.2020 talousveden tutkimustodistukset
  • 30.6.2020 talousveden tutkimustodistukset
  • 22.6.2020 jätevedenpuhdistamon tutkimustodistukset
  • 26.5.2020 jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailut

 

Kartoitus Mäntyharjun kunnan lähivesialueiden tila- ja kunnostustarpeet kalastus- ja virkistyskäyttötarkoitukseen. Kartoituksen toteutti WSP Finland Oy kevään 2020 aikana.

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös valtionavustuksesta 15.5.2020 / ESAELY/949/2018 - avustus 5600 €, kuitenkin enintään 70 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 25.4. - 2.7.2020 (28 kpl).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)