Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (12.5.-1.7.2020):

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Kisalan urheiluhallin laajennuksen suunnitteluvirheiden ja puutteiden reklamaatioasiat., 02.06.2020
§ 14 Teletalon muutostyöt / tarjouksen hyväksyminen, 04.06.2020
§ 15 Yhtenäiskoulun rakenteiden kuntotutkimukset., 12.06.2020
§ 16 Mäntyharjun tilaratkaisut / Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen asiantuntijapalvelut., 16.06.2020
§ 17 Mäntyharjun kunnan yleisten puistoalueiden ja -alueiden nurmikon hoitotyöt 2020., 22.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Etätyön jatkuminen koronavirustilanteen vuoksi / tekninen palvelualue, 18.05.2020
Yleinen päätös:
§ 21 Suur-Savon Sähkö Oy / kaukolämpöverkoston rakentaminen, 18.05.2020
§ 22 Kunnan suostumus liikennemerkin asentamiseksi, 01.06.2020
§ 23 Maanvuokrasopimus / Lahtinen Juha, 01.06.2020
§ 24 Kirkonkylän koulun sähköurakka / työaikaisen vakuuden palauttaminen, 01.06.2020
§ 25 Kirkonkylän koulun LVI-urakka / rakennusaikaisen vakuuden palautus, 01.06.2020
§ 26 Kirkonkylän koulun rakennusurakka / työaikaisen vakuuden palauttaminen, 01.06.2020
§ 27 Taidekeskus Salmela / korvaus maastotyön entisöinnistä, 01.06.2020
§ 28 Pyhäkosken vedenkorkeusautomaatti, 02.06.2020
§ 29 Metsän myynti / puukauppa kesäkuu 2020, 04.06.2020
§ 30 Ollikkalan uimaranta-alueen vuokrasopimuksen päättyminen., 10.06.2020
§ 31 Rantarakennuspaikkojen kaavamuutostarpeet / UPM Kymmene Oyj, 12.06.2020

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 3 Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmän Mipro Rego päivittäminen Mipro Vivo kunnossapito- ja omaisuudenhallintajärjestelmään, 28.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytöntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)