Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Vallin ja Janne Haajanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 9.7.2020 klo 10:00 mennessä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Vallin ja Janne Haajanen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)