Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2019-486

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle seuraavista ajankohtaisista vierellä olevista asioista:

Kirjasto- ja ruokalarakennuksen kuntotutkimusten tulokset.

Yhtenäiskoulun kuntotutkimusten tulokset ja yhteenvedon laatiminen.

Terveyskeskuksen (hyvinvointikeskus) kuntotutkimusten tilanne ja lisäaikapyyntö rakennuslautakunnalle.

Rautatieaseman makasiinin korjausten valmistuminen ja sähköliittymä asian selvitykset.

Kisala urheiluhallin laajennus ja peruskorjaus:​​​
-kustannusennusteiden tarkistaminen
-tilaajan hankintojen selvitys- ja suunnittelutilanne, hankintavastuun siirto sivistystoimelle
-muutto- ja käyttöönottovaiheen koordinointivastuut
-vanhan osan vesikaton peruskorjaus
-vanhan osan sisäpuoliset muutostyöt sekä varustelun suunnittelu
-virheilmoitukset Kisala laajennushanke pääsuunnittelu ja rakennesuunnittelu.

Teletalon muutostyöt:
-rakennusvalvonnan ja kulttuurin väliaikainen arkistotila
-setlementin väliaikaiset toimitilat ja tilojen jatkokäyttö
-tukikohdan siirron suunnitelmat ja kustannusarvio vuodelle 2021

Tekojääradan KVR-/ ST-urakka reklamaatiokäsittelyn tilanne.

Yleisten alueiden ja puistojen nurmikon hoitotyöt 2020.

Huoltokirjojen laadinnan tilanne ja käyttöönoton suunnittelu.

Organisaatiomuutoksen rekrytointien aikataulutus ja tavoitteet.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tapio Hämäläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:18.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)