Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Vesitornin peruskorjaus, vastaanottotarkastus 5.11.2020

Makasiinirakennuksen käyttötarkoituksen muutos, rakennusvalvonan katselmuspöytäkirja 8.1.2021

Kisala urheiluhallin laajennus, vastaanottotarkastuspöytäkirja 17.11.2020

Pekkolanlammen vesijohdon rakentaminen, takuuajan tarkastus 27.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, avustuksen 2. erä, 14.1.2021

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 27.11.2020-28.1.2021 (33 kpl)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)