Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (10.12.2020-18.1.2021):

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kirjaston sähkömuutostyöt, 11.01.2021
§ 2 Katusaneerauksen rakennussuunnittelu 2021, 15.01.2021
§ 3 Liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu ja kartoitus, 15.01.2021
§ 4 Vesihuollon korjausvelan määrittäminen ja yhdistäminen katujen laadittavaan peruskorjaussuunnitelmaan., 18.01.2021
§ 28 Terveyskeskuksen muutostoimenpiteet / äänieristyksen parantaminen, 14.12.2020
§ 29 Terveyskeskuksen sadevesi- ja salaojaputkien huuhtelu ja kuvaus., 14.12.2020
§ 30 Entinen kenkätehdas / tutkimukset, 15.12.2020
§ 31 Kunnantalon tolppavalot, 23.12.2020
§ 32 Keittiölaitteiden leasing-kilpailutuksen asiantuntijapalvelut, 23.12.2020
§ 33 Maastomallinnusmittaukset katujen peruskorjausta varten, 23.12.2020
Yleinen päätös:
§ 1 Maanvuokrasopimus / Telia Finland Oyj, 05.01.2021
§ 55 Vannekiven pohjavedenottamon suojarakennuksen ja aitauksen rakentaminen / takuuajan vakuuden hyväksyminen, 14.12.2020
§ 56 Ajoneuvon CBJ-432 siirtopäätös, 23.12.2020

Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Henkilökunnan ateriakorvausten tarkistaminen v. 2021, 22.12.2020

Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 7 Lankaniementien JVP automatiopäivitys ja Metiksen siirto, 16.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)