§ 3 Asiointiliikenteen hankinta ajalle 20.9.2022-31.1.2023

Lataa 

MjuDno-2022-512

Päätöspäivämäärä

20.9.2022

Päätöksen tekijä

hallinto- ja talousjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 27 b §. Toimialajohtaja päättää hankinnoista talousarvion ja kunnanhallituksen hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti.
Mäntyharjun kunnan hankintaohje.

Kuvaus

Sarastia Oy on irtisanonut kilpailutetut asiointiliikenteen liikennesopimukset päättymään 16.9.2022. Tässä tilanteessa kunta on pyytänyt tarjoukset kolmelta yrittäjältä asiointiliikenteen reittien hoidosta ajalla 20.9.2022-31.1.2023. Hankinta toteutetaan kunnan hankintaohjeen mukaisena pienhankintana (kansallisen kynnysarvon alittava hankinta).

Tarjouspyyntö reittien liikennöinnistä pyydettiin s-postilla Tilataxi Volaselta, Taksiliikenne Veijo Pulkalta ja Taxi Matti  Nykänen Oy:ltä.  Tarjousten jättöaikaan mennessä ( ma 19.9.2022 klo 12.00) tarjouksensa jättivät Tilataxi Volanen ja Taksiliikenne Veijo Pulkka. Tarjousten yhteenveto liitteenä.

Tarjouspyynnössä tarjoajaa pyydettiin ilmoittamaan hinta €/km alv.0 reittikohtaisesti. Laskutus alkaa lähtöosoitteesta ja päättyy kun viimeinen asiakas poistuu kyydistä. Liikenteen harjoittajan tulee ottaa kyytitilaukset vastaan ilmoittamassaan puhelinnumerossa ajosuoritetta edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä. Asiointiaika Mäntyharjun keskustassa noin 2h välillä 9.00-12.30.
Taksan mukaiset lipputulot kuuluvat liikennöitsijälle.
 

Päätös

Ao asiointiliikenteen reitit ostetaan Tilataxi Volaselta tarjousyhteenvedossa ilmenevin reittihinnoin ajalla 20.9.2022-31.1.2023
      - Enonkylät
      - Käävänkylä - Tommola - Halmeniemi - Kokkosenkylä
      - Mynttilä - Ollikkala - Ristiinantie
      - Toivola - Nironkylä - Saviniemi
      - Karankamäki - Koirakivi
      - Keskusta 

 

Asiointiliikenteen reitti nro 3 ( Hietaniemi - Nurmaa - Voikoski) ostetaan Taksiliikenne Veijo Pulkalta tarjousten yhteenvedossa ilmenevällä reittihinnalla ajalla 20.9.2022-31.1.2023.

Allekirjoitus

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut