§ 6 Lakipalvelujen osto / tp. valiokunta

Lataa 

MjuDno-2023-191

Päätöspäivämäärä

10.3.2023

Päätöksen tekijä

hallinto- ja talousjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 27 b §

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 13.2.2023 asettanut tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen irtisanomista koskevaa asiaa. Samalla valtuusto on päättänyt, että tilapäisellä valiokunnalla on mahdollisuus käyttää asiantuntijoita työnsä tukena.

Hallinto- ja talousjohtaja on  pyytänyt tarjoukset neljältä lakitoimistolta:
-          Lakiasiaintoimisto H. E. Kivimäki & Co Oy
-          Lakiasiaintoimisto Jyrki Miettunen Ay
-          Asiainajotoimisto Roihu Oy
-          ​​​Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

Tarjouksen jättivät:
-          Lakiasiaintoimisto H. E. Kivimäki & Co Oy
-          Lakiasiaintoimisto Jyrki Miettunen Ay
-          Asiainajotoimisto Roihu Oy

Asianajotoimsito Kasanen & Vuorinen Oy ilmoitti, ettei se ota toimeksiantoja työnantajapuolelta.

Tp. valiokunta on 21.3.2023 tutustunut tarjouksiin ja yksimelisesti päätynyt valitsemaan Lakiasiaintoimisto Jyrki Miettunen Ay:n oikeudellisen asiantuntijan tehtävään.

Päätös

Valitsen valtuuston asettaman tilapäisen valiokunnan oikeudellisen asiantuntijan tehtävään Lakiasiaintoimisto Jyrki Miettunen Ay:n oikeudellisen asiantuntijan tehtävään tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut