§ 2 Johtotiimin nimeäminen (1.4.2024 alkaen)

MjuDno-2024-129

Päätöspäivämäärä

9.4.2024

Päätöksen tekijä

kunnanjohtaja

Päätöksen peruste

-

Kuvaus

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää on 23.2.2024 viranhaltijapäätöksessään § 1 nimennyt johtotiimin jäseniksi toimialajohtajat, kansalaisopiston rehtori/kirjastonjohtajan ja johtotiimin sihteeriksi hallintosihteerin.

Johtotiimi työskentelee kunnanjohtajan tukena kunnan strategian ja päämäärien mukaisesti. Sen tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista.
Johtotiimin kokoonpanosta ja toiminnasta päättää kunnanjohtaja.
Johtotiimi ei tee valituskelpoisia hallintopäätöksiä ei ole kuntalain mukainen toimielin.


Kuntaliitosselvitys Pertunmaan ja Mäntyharjun kunnan välillä on valmistunut, joten on tarkoituksenmukaista tarkastella johtotiimin kokoonpanoa uudelleen.

Päätös

Nimeän kunnan johtotiimiin kuuluvaksi 1.4.2024 alkaen toimialajohtajat. Johtotiimin sihteerinä toimii hallintosihteeri.

Allekirjoitus

Juho Järvenpää, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut