§ 2 Sivistysjohtajan sijaisuus / Hautamäki Jari

Lataa 

MjuDno-2023-356

Päätöspäivämäärä

31.5.2023

Päätöksen tekijä

kunnanjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 40 §

Kuvaus

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoskelle on myönnetty opintovapaata 1.8.2023-29.2.2024.

Sivistysjohtajan opintovapaa on noin ½ vuotta, joten toiminnan kannalta on perusteltua, että sijaisuutta hoitaa viranhaltija, joka tuntee kunnan organisaation toiminnan ja henkilöt. Näin varmistetaan toimialan ja vastuualueiden toiminnan ja kehittämisen jatkuvuus sekä vältetään ulkopuolisista sijausuusjärjestelyistä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset vastuualueiden sisällä.

Vs. kunnanjohtaja Penttinen on keskustellut sijaisuusjärjestelyistä sivistystoimen esihenkilöiden kanssa.

Vs. kunnanjohtaja on neuvotellut sivistysjohtajan sijaisuusjärjestelyistä ja kansalaisopiston rehtori / kirjastotoimenjohtaja Jari Hautamäki on esittänyt kiinnostuksensa viransijaisuuden hoidosta.

Päätös

Määrään kansalaisopiston rehtori / kirjastotoimenjohtaja Jari Hautamäen hoitamaan sivistysjohtajan viransijaisuutta 1.8.2023-29.2.2024.

Hautamäen palkkaa tarkistetaan KVTES:n II luvun 10 § mukaisesti "Olennainen muutos tehtävissä".


Jari Hautamäelle maksetaan kokonaispalkkana sijaisuusajalta 6767,49 €/kk. Lisäksi hänelle maksetaan hänellä oleva henkilökohtainen lisä 366,95 €/kk + kokouspalkkiot 172,50 €/kk. + puhelinetu ja oman auton käyttöoikeus virka-ajossa 

Allekirjoitus

Tuomo Penttinen, vs. kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut