§ 6 Taidekeskus Salmelan ja kunnan markkinointiyhteistyösopimus 2023-2027

Lataa 

MjuDno-2022-685

Päätöspäivämäärä

1.12.2022

Päätöksen tekijä

kunnanjohtaja

Päätöksen peruste

.

Kuvaus

Taidekeskus Salmela on yksi Suomen suosituimmista kesäaikaisista kulttuuritapahtumista. Salmelassa ja sen tapahtumissa vierailee vuosittain yli 30 000 kävijää, ja se on yksi Mäntyharjun tunnetuimmista nähtävyyksistä.
Salmela on talvisin taiteilijoiden työskentelypaikka, mutta kesäisin se avaa ovet yleisölle. Tarjolla on paitsi näyttelyitä, myös tunnettujen suomalaisten ja kansainvälisten laulajien ja orkesterien konsertteja. Taidekekus Salmela on keskeinen osa kunnan kulttuurikuntaimagoa.

Mäntyharjun kunnalla ja Taidekeskus Salmelalla on markkinointiyhteistyösopimus, joka astui voimaan 1.1.2018 ja on ollut määräaikaisena voimassa viisi vuotta, eli vuoden 2022 loppuun. Tämän jälkeen sopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ellei sopimusta irtisanota Salmelan näyttelyn päättymiseen mennessä. Kunta kävi neuvotteluja sopimuksen täsmentämiseksi tuleville kolmelle vuodelle. Neuvotteluun osallistuivat Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala, festivaalijohtaja Alvar Huuhtanen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku J. Lamponen, kunnanjohtaja jukka Ollikainen ja hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen. 11.10.2022 pidetyn neuvottelun pohjalta edellä mainitun markkinointiyhteistyösopimuksen liitettä täsmennettiin.

Markkinointiyhteistyösopimuksen liite päätöksen liitteenä. Sopimus allekirjoitetaan 9.12.2022.

Päätös

Mäntyharjun kunta allekirjoittaa kunnan ja Taidekeskus Salmelan välisen markkinointiyhteistyösopimusta täydentävän liitteen vuosille 2023-2027.

Allekirjoitus

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut