Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuuston ptk.ote 22.1.2024 § 7: Työllisyysohjelma 2024.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan ptk.ote 22.2.2024 § 19: Toimintakertomus 2023 ympäristöpalvelut.

Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat: päätös 20.2.2024
- 17/2024 ISAVI/6491/2023  Hakemus lupamääräyksen (päätös nro 104/2021) soveltamista koskevan erimielisyyden käsittelemiseksi,Mäntyharju
- 18/2024 ISAVI/6150/2023  Hallintopakkohakemus Kiepin saha-alueen edustan vesistön täyttöalueen maisemoimiseksi ja suojapuuston istuttamiseksi, Mäntyharju.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)