Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenesitykset

MjuDno-2024-134

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 11.4.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kunnanhallitus on 26.6.2023 § 122 nimennyt Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaksi Markku Häkkäsen ja varalle Sari Lantan.

Yhtiökokouksessa valitaan hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 13.2.2024 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valittaisiin 29 jäsentä.

Mäntyharjusta hallintoneuvoston jäseniä ovat olleet Leena Pekkanen ja Seppo Hujanen. Leena Pekkanen on erovuorossa.

Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.

Valittavien erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Mäntyharjun kunta  1 jäsen 2027 asti.

Ehdotukset pyydetään lähettämään 25.3.2024 mennessä.

Perustelut: Hallintosääntö 21 § 1 mom. 11 kohta ja 23 § 1 mom. 14 kohta
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Kunnanhallitus päättää kunnan edustajan määräämisestä yhteisöihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. nimeää ehdokkaansa hallintoneuvoston jäseneksi ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus

1. nimesi ehdokkaaksi hallintoneuvoston jäseneksi Leena Pekkasen ja

2. antoi yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta, lm-kortiston hoitaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)