Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.10.2023
- § 85:  Ympäristöviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa 2023;
- § 86:  Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2024.

Korkein hallinto-oikeus, päätös 3125/2023  31.10.2025:  Valituslupahakemus vesilain mukaisen hallintopakkoasian velvoitteiden täyttämistä koskevassa asiassa.
Hakija: Pieni Pyhävesi -yhdistys ry.
Päätös, joka muutoksenhaku koskee: Vaasan hallinto-oikeus 6.6.2023 nro 23/0012/1
KHOn ratkaisu: Valituslupahakemus hylätään. KHO ei siten anna ratkaisua valitukseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.