Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 137 § Kokousaika- ja paikka
Hallintosääntö 138 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 140 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 142 § Varajaäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Toni Maczulskij osallistui kokoukseen etäyhteyden Teams kautta.
Tekninen johtaja Ville Partio osallistui kokoukseen etäyhteyden Teams kautta.

 

Kokouksen aluksi Heta Jukola esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen 7.11.2023 § 79 Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito/ sähkö- ja siirtomaksun laskuttaminen sopimuskumppanilta.
Antti Hyyryläinen kannatti esitystä.

Asiasta tehtiin oma pykälä, joka käsiteltiin pöytäkirjantarkastajien valinnan jälkeen ennen pykälän 214 käsittelyä.