Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 LISÄPYKÄLÄ: Talouden toteuma 1-10 / 2023 (lisäpykälä)

MjuDno-2023-612

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Lokakuun lopussa toimintatuottoja oli kertynyt 3.825.157 euroa, toteumaprosentti vuoden talousarviovarauksesta on 80,32.

Toimintakuluja on kirjautunut 15.010.939 euroa, toteumaprosentti 80,29. Henkilöstökulujen kertymä on ennusteen mukaisesti ylittämässä alkuperäisen talousarviovarauksen. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että kunnanvaltuuston myöntämät lisämäärärahat eivät ole vielä mukana talousarviossa.

Verokertymä on 12.113.960 euroa, kertymäprosentti talousrviovarauksesta 89,95. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotulokertymä tasoittuu loppuvuoden aikana mutta ylittää talousarviovarauksen noin 400.000 eurolla.
Valtionosuuden kertymä on talousarviovarausta parempi, kertymäprosentti on lokakuun lopussa 84,96.

Liitteenä olevan tuloslaskelman (ulkoinen) mukaan 01-10/2023 ylijäämä on 1.555.784,15 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman  1-10/2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi