Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Otto-oikeus

MjuDno-2023-607

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset
HeP § 3  2.11.2023 Tehtäväkohtaisen lisän maksaminen hallinto- ja sivistyspalveluiden henkilöstölle lisätöistä

Hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset
YlP § 7  30.10.2023  Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2022
HaP § 4  9.11.2023  Arvo-osuustilin avaaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta, koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä.

Päätös

Hyväksyttiin.