Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
-​ pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
-​ pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
-​ pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
-​ pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Toni Maczulskij ja Piia Mäkilä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toni Maczulskij ja Piia Mäkilä.