Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 ********* / kiinteistön myynti

MjuDno-2023-605

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

******************ovat olleet yhteydessä kuntaan yrityksen hallitilatarpeesta. Ostajat ovat esittäneet, että kunta myisi *********. Alue ilmenee kauppakirjan karttaliitteestä.
Kiinteistön pinta-ala on 0,5740 ha. Toimialasta johtuen tilat eivät voi olla kovinkaan kaukana keskustasta.

Kunnanvaltuuston 13.12.2007 § 58 hyväksymien rakennustonttien varaaminen, varausmaksut ja yleiset myyntiperusteet päätöksen mukaan teollisuustontin maapohjan hinta on 1,00 €/m2 + puuston arvo. Kiinteistöllä ei ole arvopuustoa.

Hallintosäännön 23 § 1 mom 3 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myynnistä tai muusta luovuttamisesta ja niistä laadittujen kauppakirjojen hyväksymisestä, kun valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus myy ********* ********* 5740,00 kauppahinnalla kiinteistön *********kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

********* taloussuunnittelija, maankäyttökoordinaattori