Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Henkilöstökertomus 2023

MjuDno-2024-178

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Henkilökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstövoimavaroista, niiden käytöstä ja muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, kunnan johdolle ja esihenkilöille. Kunnan menestykseen ja tulevaisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan myös tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä.

Vuoden 2023 henkilöstökertomuksen tilastot on koottu työterveyshuollon, palkkahallinnon ja vakuutusyhtiön tilastoista. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kunnille henkilöstövoimavarojen arviointia ja raportointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2023 henkilöstökertomuksen tiedoksi tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)