Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
-​ pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
-​ pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
-​ pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
-​ pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Tapio Hämäläinen ja Heta Jukola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hämäläinen ja Heta Jukola.