Kunnanvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen kokoonkutsuja: Markku Häkkänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja.


KuntaL 94 § Valtuuston kokoontuminen

Hallintosääntö
- 97 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
- 98 § Kokouskutsu
- 99 § Esityslista
- 100 § Sähköinen kokouskutsu
- 103 § Varavaltuutetut kutsuminen
- 104 § Läsnäolo kokouksessa
- 105 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuuston kokouskutsu on julkaistu Mäntyharjun kunnan www-sivuilla 1.11.2023 ja Pitäjänuutiset-lehdessä 2.11.2023.
Kokouskutsu on 1.11.2023 lähetetty sähköisesti valtuutetuille, kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle.
​​​​​

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
- todetaan läsnäolijat / valtuutettujen esteilmoitukset
- hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

 

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että

Valtuutettu Antti Häkkänen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Jaana Lopperi (1. varavaltuutettu KOK).

Valtuutettu Jani Paasonen oli estynyt saapumasta kokoukseen.
Varajäseneksi oli kutsuttu Juha Vallin (1. varavaltuutettu SIT).

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Etäyhteyden (Teams) kautta kokoukseen osallistui valtuutettu Toni Maczulskij.
- - -

 

Kokouksen aluksi Järvi-Saimaan Palvelujen toimitusjohtaja Jyri Eskelinen esitteli yhtiön toimintaa ja tilastoja.