Kunnanvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Valtuuston pöytäkirjaan sovelletaan, mitä pöytäkirjan laatimisesta määrätään 159 §:ssä
- pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat: Piia Mäkilä ja Matti Nykänen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Mäkilä ja Matti Nykänen.