Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu 

Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa 

Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Hallintosääntö 115 § Toimielimen päätöksentekotavat 

Hallintosääntö 116 § Sähköinen kokous 

Hallintosääntö 117 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.