Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

johtava erityisopettaja
Hankintapäätös:
§ 2 Formatiivisen arviointityökalun hankkiminen, 26.10.2020

sivistysjohtaja
§ 6 Liikuntavälineiden hankinta Kisalaan, 30.10.2020
§ 7 Yhtenäiskoulu kumppanikouluksi CNC-jyrsimen tuotekehittelyprojektiin ja CNC-jyrsimen hankinta, 11.11.2020
§ 8 Matkapuhelimien lukittava latauskaappi Kisalaan/ hankintapäätös, 11.11.2020
§ 9 Aerobiset kuntosalilaitteet: Rekumbentti kuntopyörä, soutuergometri, juoksumatto/ hankintapäätös, 11.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 45 Sanna Paasonen / oman auton käyttö työtehtävissä, 09.11.2020
Yleinen päätös:
§ 6 Kulttuurin pienavustus / Häkkänen Kirsi, 26.10.2020
§ 7 Kulttuurin pienavustus / MäVi, 09.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)