Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Sivistystoimen hallinnoimien tilojen varaaminen ja vuokraaminen

MjuDno-2020-747

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Käynnissä olevassa kunnan kiinteistöihin liittyvässä kehittämishankkeessa yhtenä tavoitteena on kunnan tilojen käytön tehostaminen. Sivistyspalveluissa on tarkasteltu mm. sitä, miten tiloissa voitaisiin mahdollistaa ja edistää kunnan oman toiminnan ulkopuolista käyttöä. Lisäksi Kisalan käyttöönotto vaatii erilaisten tiloihin liittyvien käytänteiden tarkastamista.

Tilakäytön ohjeistusten ja varaamiskäytäntöjen päivittämisen lisäksi, tilojen vuokraamisen hinnasto sekä maksuryhmät on päivitettävä. 

Kunnan hallintosäännön mukaan (§ 22) lautakunta päättää maksuista, taksoista ja tilavuokrista.

Tilavarauksen ohjeistuksesta, hinnastosta ja maksuryhmistä käydään lautakunnassa lähetekeskustelu, jonka jälkeen ohjeistus valmistellaan päätettäväksi joulukuun lautakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi tilavarauksen ohjeistuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)