Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Sivistystoimialan ajankohtaisia asioita

Kuvaus

  1. 6-9 -vuotiaiden oppilaiden kesätoiminta
  2. Tilahankkeen kuulumiset
  3. Makuaakkoset varhaiskasvatuksessa
  4. Varhaiskasvatus mukana Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa
  5. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)