Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Talousarvion 2020 toteutuminen / sivistyslautakunta

MjuDno-2020-307

Kuvaus

Sivistyslautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet kokonaisuutena 63 571€ yli tasaisen kertymän siitä huolimatta, että myynti- ja maksutuotot ovat koronavirustilanteesta johtuen toteutuneet 162 485€ alle budjetoidun. Tukia ja avustuksia on tullut 208 561€ budjetoitua enemmän. Toimintatuotot sisältävät budjetoimattomia avustuksia ja hankerahoituksia. Näistä osa siirtyy seuraavalle vuodelle käytettäväksi.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet 5,7% alle budjetoidun.

Palvelujen ostojen toteumassa näkyy koronaviruspandemian vaikutukset muun muassa asiakaspalvelujen ostojen ja oppilaskuljetuskustannusten vähenemisenä. Palvelujen ostot ovat toteutuneet tällä hetkellä 22,9% alle tasaisen kertymän. Ero tasaantuu hieman loppuvuoden kuukausien aikana, mutta jää todennäköisesti selvästi alle budjetoidun.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittävät tällä hetkellä hieman tasaisen kertymän, mutta sivistyslautakunta tulee pysymään talousarviossaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumaraportin 1-10/2020 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)