Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kansalaisopiston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

MjuDno-2023-546

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (1998/632) mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Lain mukaan kansalaisopiston tulee laatia vuosittain koulutuksen järjestämistä koskeva toimintasuunnitelma, josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonaisuus.

Kansalaisopiston toimintaympäristö on muuttunut vuoden sisällä merkittävän paljon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt leikata kansalaisopistojen rahoitusta noin 40 %. Samanaikaisesti voimakas inflaatiokehitys on korottanut henkilökustannuksia lähes 10 % ja nostanut ulkoisten palvelujen hintoja noin 15-20 %. Kansalaisopisto on toimintasuunnitelmassa esittänyt, että se sopeuttaa henkilö- ja palvelukustannusten nousua pienentämällä tuntiraamiaan noin 800 tuntia, nostamalla kurssien hintoja noin 5 % ja jatkamalla aktiivista hanketoimintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Mäntyharjun kansalaisopiston toimintasuunnitelman 2024, jonka mukaisesti vahvistetaan
1.    kansalaisopiston tuntikehykseksi 4500 opetustuntia vuonna 2024,
2.    kansalaisopiston lukuvuoden 2024-2025 rakenne ja aikataulu sekä
3.    kansalaisopiston opiskelijamaksut lukuvuodeksi 2024-2025

Päätös

Hyväksyttiin.

Pia Mäkilä poistui Teams -etäyhteydestä klo 18.25.