Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 137 § Kokousaika ja -paikka
Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 142 § Varajäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Tämän kokouksen sihteerinä toimii tiedonhallintasuunnittelija Tuija Setälä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetttiin, että tämän kokouksen sihteerinä toimii tiedonhallintasuunnittelija Tuija Setälä.
Teams -etäyhteydellä kokoukseen osallistui Pia Mäkilä.