Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Mäntyharjun perheiden avoimen kohtaamispaikka Puuhalan toimintakertomus v. 2022-2023 ja -suunnitelma v. 2023-2024

MjuDno-2023-549

Valmistelija

  • Taija Kirstua, hyvinvointikoordinaattori, taija.kirstua@mantyharju.fi
  • Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Perheiden avoin kohtaamispaikka ja sen toiminta tukee monia kunnan lakisääteisiä tehtäviä, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä §6) ja osallisuuden edistämistä (Kuntalaki §22) sekä liikunnallisen elämäntavan tukemista (Liikuntalaki §5). Lisäksi toiminta mahdollistaa kunnan lapsiperheiden kohtaamisen varhaisessa vaiheessa.

Mäntyharjun hyvinvointisuunnitelman 2021–2025 ”Mielen hyvinvointia tukevia palveluita ja matalan kynnyksen toimintaa on hyvin saatavilla” -tavoitteen yhdeksi toimenpiteeksi on nostettu: Perheiden kohtaamispaikka Puuhalan toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisäksi ”Hyvinvoinnin tuki/avoin toiminta” on nostettu maakunnallisena painopisteenä Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Etelä-Savossa keskeisenä toimintatapana lapsi- ja perhelähtöiseen toiminnan, tuen ja palveluiden järjestämiseen on perhekeskustoiminta (Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2023). Mäntyharjun Puuhala -kohtaamispaikka on osa Etelä-Savon hyvinvointialueen perhekeskustoimintaa.

Toimintakertomus- ja toimintasuunnitelma tiivistävät Mäntyharjun avoimen kohtaamispaikka Puuhalan toimintaa historian, resurssien, tilastojen ja kehittämistyön näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta:

1.       Merkitsee tiedokseen liitteenä olevan Mäntyharjun perheiden avoimen kohtaamispaikka Puuhalan toimintakertomuksen- ja toimintasuunnitelman

2.       hyväksyy, että Puuhalan välipalakustannukset maksetaan Hyvinvoinnin edistämisen kustannuspaikalta (19441005) 01.01.2024 alkaen. Tämän myötä toiminta on jatkossa täysin maksutonta osallistujille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Taija Kirstua ja Minna Mokkila-Halinen poistuivat tämän pykälän jälkeen klo 17.30