Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Mäntyharjun väestömuutos ikäryhmittäin

MjuDno-2023-547

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntamaisema on toiminnan ja talouden yhdistävä palvelualusta, joka mahdollistaa kuntien ja erilaisten yhtymien johtamisen oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla tiedolla. Se sisältää keskeisiä tunnuslukuja ja niiden kehitystä kuntien ja hyvinvointialueiden tueksi. Sivistyslautakunta on asettanut tavoitteekseen hyödyntää olemassa olevaa tietoaineistoa päätöksenteon tukena. Kuntamaisemassa Mäntyharjun kunnan väestöennusteen 2023–2040 mukaisesti 

  • Vuosittainen syntyvyys asettuu lähivuosina noin 25 lapseen. Pienimmät ikäluokat ovat jo varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatusiässä olevien lasten määrä on vähitellen asettumassa noin 150 lapseen. Heistä noin 77 % on kunnan varhaiskasvatuksen piirissä. 
  • Perusopetuksessa olevien lasten määrä tulee vähenemään nopeasti vuosien 2024–2030 aikana. Tällä hetkellä perusopetuksessa on noin 480 lasta. Määrä pienenee 2030 mennessä noin 300 lapseen ja asettuu sen jälkeen noin 280 lapsen tasolle.
  • Lukioiässä olevien määrä pysyy vuoteen 2031 saakka noin 130–150 nuoressa. Tällä hetkellä ikäluokasta aloittaa lukio-opinnot noin 25–30 nuorta. Vuodesta 2032 lukien nuorten määrä vähenee voimakkaasti ja asettuu 2036 mennessä noin 90 nuoreen.
  • Työikäisiä 19–64-vuotiaita on Mäntyharjussa tällä hetkellä noin 2600 henkilöä, joiden määrä vähenee tasaisesti noin 1900 henkilöön vuoteen 2040 mennessä.
  • Ikääntyneiden 65–74-vuotiaiden määrä on kasvanut 1200 henkilöön. Heidän määränsä vähenee tasaisesti noin 800 henkilöön vuoteen 2040 mennessä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen Kuntamaiseman tuottaman väestöennusteen.

Päätös

Hyväksyttiin.