Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Nuorten varjobudjetointikokeilu

MjuDno-2023-553

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Nuorisovaltuustojen liitto ry, Nuorten Akatemia ja Deloitte Finland toteuttivat Mäntyharjun nuorisovaltuutetuille ja opiskelijakuntien edustajille kunnan talousarvion varjobudjetointikokeilun Osana Sitran ”Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun” -hanketta. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa nuorten osallistumista kunnan talouden suunnitteluun. Mäntyharjun osalta kokeilussa keskityttiin erityisesti sivistystoimialaan.

​​​​​Kokeilussa toteutettiin kaksi työpajaa. Ensimmäisessä työpajassa panelistit tunnistivat haasteita Mäntyharjun sivistystoimialan palveluissa ja pohtivat ratkaisuja niihin. Toisessa työpajassa panelistit neuvottelivat ratkaisujen vaikutusarviointien pohjalta, mitkä toimenpiteet olisi huomioitava seuraavassa talousarviossa. Panelistien toisen työpajan keskustelujen tuloksena syntyi liitteen mukaisia toimenpide-ehdotuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kokeilun tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.