Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Talousarvion 2024 valmistelu/Sivistyslautakunta

MjuDno-2023-426

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden suunnittelu vuodelle 2024 alkaa. Kunnanhallitus on kokouksessa 10.7.2024 (§ 141) antanut toimialakohtaiset raamit. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on pysyminen toimintakatteessa tilanteessa, jossa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksessa palkat ovat 2023-2024 aikana nousemassa yli 8 % ja samalla palvelut ovat inflaation myötä kallistuneet merkittävästi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Sivistyslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 22.8. klo 17 talousarvion valmisteluun liittyen. 

Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen, perusopetuksen rehtori Päivi Häkkinen ja lukion rehtori Jyrki Taumala olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden suunnittelu vuodelle 2024 jatkuu. Kunnanhallitus on kokouksessa 10.7.2024 (§ 141) antanut toimialakohtaiset raamit. Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on pysyminen toimintakatteessa tilanteessa, jossa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksessa palkat ovat 2023-2024 aikana nousemassa yli 8 % ja samalla palvelut ovat inflaation myötä kallistuneet merkittävästi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivityslautakunta jatkaa lähetekeskustelua vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Nina Saloranta poistui kokouksesta 17.35 ja palasi Teams etäyhteydellä 18.18.

Jenny Reponen poistui kokouksesta 17.47.

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion 2024 suunnittelu jatkuu. Lautakunta käy keskustelun kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden asettamisesta. Tarkoituksena on laatia sivistystoimeen strategiset tavoitteet, joiden pohjalta toimintayksiköt työstävät yksityiskohtaisemmat tavoitteet omiin toimintasuunnitelmiinsa.

Kunnanhallitus on kokouksessa 10.7.2024 (§ 141) antanut laadintaohjeet vuoden 2024 talousarvion laadinnalle. Sivistystoimen ulkoisten menojen raamiksi on annettu 9 220 320 €. Lautakunta tutustuu ja arvioi sivistystoimen alustavaa talousarviota.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy keskustelua ja valmistelee vuoden 2024 talousarviota.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi lähetekeskustelua vuoden 2024 talousarvion valmistelusta.

Tämän pykälän aikana tauko klo 18.59-19.03.