Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Yhteistyö kauppojen ylijäämäruoan jakamisesta Mäntyharjussa

MjuDno-2023-554

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Yhteistyö kauppojen ylijäämäruoan jakamiseksi Mäntyharjussa on aloitettu vuonna 2020. Vuoden 2021alussa on tehty sopimus toimintamallista, jossa ViaDia Mikkeli ry huolehtii ylijäämäruoan keräilystä ja toimittamisesta Mäntyharjuun. Sopimuksen mukaan Mäntyharjun Helluntaiseurakunta tarjoaa tilat ruokajaon toteuttamiseksi ja Mäntyharjun kunta sekä Mäntyharjun seurakunta jakavat toiminnasta aiheutuvia kustannuksia sopimuksessa tarkemmin kuvatun kustannusjaon mukaisesti.

Ruokajakoa on toteutettu pääsääntöisesti kerran viikossa perjantaisin. Kävijöitä on vuonna 2021 ollut keskimäärin 55 henkilöä ruokajakotilaisuutta kohden. Vuoden 2021 aikana Mäntyharjussa on jaettu noin 3000 ruokakassia. Ruokajako tilaisuudet ovat tarjonneet samalla ihmisille myös mahdollisuuden kohdata ja keskustella asioista.

Mäntyharjun kunnan osuus kustannuksista ajalla 1.1.-31.12.2024 on 1250 euroa. Yhteistyösopimus ylijäämäruokajaon toteuttamisesta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ylijäämäruokajakelun jatkamisesta Mäntyharjussa.

Päätös

Sivistyslautakunta
- hyväksyy sopimuksen,
- valtuuttaa sivistysjohtajan tarkentamaan hintoja mm. kuljetuskustannusten osalta.
​​​​​