Sivistyslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Mäntyharjun vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

MjuDno-2024-172

Valmistelija

  • Taija Kirstua, hyvinvointikoordinaattori, taija.kirstua@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun vanhusneuvoston toimintakertomus 2023 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024
Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki §27).
​​​​​
Mäntyharjun kunnan 05.06.2023 voimaan tulleen hallintosäännön § 13 mukaan Sivistyslautakunta asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Sivistyslautakunta hyväksyy vanhusneuvostolle toimintasäännön, joissa todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, erottaminen kesken toimikauden, kokous- ja toiminta- käytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toiminta- suunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö vastaavan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimen kanssa. 

Ohessa on liitteenä vanhusneuvoston vuoden 2023 toimintakertomus sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vanhusneuvoston vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.