Sivistyslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Perusopetuksen ja lukion tuntikehyssuunnitelma lukuvuodelle 2024-2025

MjuDno-2024-170

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
  • Päivi Häkkinen, Yhtenäiskoulun rehtori, paivi.hakkinen@edu.mantyharju.fi
  • Jyrki Taumala, lukion rehtori, jyrki.taumala@edu.mantyharju.fi

Kuvaus

Perusopetuksen ja lukion opetuksen tuntimääriin vaikuttavat opetussuunnitelman tuntijako, koulujen oppilasmäärät sekä opetusryhmien määrä. Opetuksen lukuvuosi toteutuu kahden talousarviokauden aikana (TA2024 syyslukukausi ja TA2025 kevätlukukausi). Opetuksen tuntimäärien on vastattava opetukseen talousarviossa varattua määrärahaa molempien vuosien talousarvioiden osalta. Kevätlukukauden osalta tämä tarkoittaa, että tuntikehyksen pitää toimia ennakoivasti.

PERUSOPETUS
Lukuvuonna 2024-2025 perusopetuksessa on kaksi esiopetusryhmää ja 14-15 opetusryhmää vuosiluokilla 1-6. Vuosiluokalla 7 ja 9 oppilaat jakautuvat kolmeen ryhmään, vuosiluokalla 8 neljään.

Opetus Kerroin Oppilasmäärä Tunnit
Yleisopetus 0-6 1,46 258 381
Yleisopetus 7-9 2,03 146 297
Erityisopetus, esiopetus 0,25 36 9
Erityisopetus 1-6 0,22 258 56
Erityisopetus 7-9 0,35 146 52
Erityisluokat     96
Muut korvattavat tehtävät     35
Yhteensä     926

Kokonaistyöajassa olevan rehtorin ja opinto-ohjaajan opetustunnit sisältyvät esitettyyn opetustuntimäärään.

LUKIO
Lukion opetustuntimäärä lukuvuonna 2023-2024 on yhteensä 255 tuntia. Luku sisältää 8-10 tuntia erityisopetusta, erityistehtäviä (OVTES) n. 35 tuntia sekä kokonaistyöajassa olevan rehtorin opetustunnit.  Tuntimäärä on laskettu 135 opiskelijan mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen opetustuntimääräksi 926 ja lukion opetustuntimääräksi 255 kuvauksessa esitetyn mukaisesti.

Tuntimäärän käyttö on kuitenkin sovitettava talousarviossa hyväksyttyyn kehykseen.

Päätös

Hyväksyttiin.