Sivistyslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sivistystoimialan hanketoiminta 2024 kevät

MjuDno-2024-173

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyspalveluiden toimintayksiköissä on käynnissä vuosittain hankkeita, joiden laajuus vaihtelee muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin euroihin. Hankkeiden rahoitus koostuu ulkopuolisen rahoittajan myöntämästä osuudesta sekä kunnan omasta rahoitusosuudesta. Osa hankerahoituksella tai avustuksilla tuetusta toiminnasta on kertaluonteisia kehittämisprojekteja ja osa suhteellisen vakiintunutta toimintaa, johon haetaan rahoitusta vuosittain. Yhteistä näille toiminnoille on hankesuunnitelmaan perustuva toiminta, rajattu toiminta-aika sekä velvoite raportoida talouden ja tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyspalveluissa on käynnissä kahdeksan ulkopuolista rahoitusta saanutta toimintoa tai hanketta. Näistä kolme (etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta, kerhotoiminnan kehittäminen) ovat vuosittain haettavia ja nyt jo pitkäaikaista toimintaa. Viiden muun hankkeen ulkopuolisen rahoituksen yhteenlaskettu osuus on 282 524 € ja omarahoituksen osuus 103 568 €.

Hankkeiden esittely liitteessä (tilanne 7.3.2024). Suunnittelu- tai avustushakuvaiheessa olevaa toimintaa ei ole sisällytetty tähän listaukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistyspalveluiden hanketoiminnan keväällä 2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.