Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

  • Oppivelvollisuuden pidentäminen
  • Koulukuljetussovelluksen kehittämiseen osallistuminen
    • Petri Judén ja Jenni Kasurinen Aisoft Oy:stä esittelivät suunnitteilla olevaa ohjelmistoa. Jenni Kasurinen poistui esteellisenä asiasta käydyn keskustelun ajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)