Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Talousarvion 2021 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-138

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Sivistyslautakunnan tammikuun tuloslaskelma näyttää toimintatuottojen osalta edellisvuotta hitaampaa kertymää. Kokonaisuutena toimintatuottojen kertymä jää 2,7 % alle vuoden tasaisen kertymän ennusteen.

Toimintakulujen toteuma alittaa hieman vuoden tasaisen kertymän ja on noin 54000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Toimintakulujen alittuminen selittyy pääosin oppilaskuljetusmaksujen toteutumisella alle budjetoidun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden kuukausiraportin 01/2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan helmikuun kirjanpito on valmistumassa. Alustavan laskelman mukaan toimintatuottoja on tavanomaiseen tapaan kertynyt alkuvuoden aikana yli tasaisen kertymän ennusteen. Tämä johtuu lähinnä hankeavustusten tilitysaikatauluista. Myynti- ja maksutuottojen osalta ollaan hieman edellisvuoden tason alapuolella.

Toimintakulujen osalta kertymä on 2,2 % alle tasaisen kertymän ennusteen. Henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti, mutta edellisvuoden tapaan palvelujen ostot alittavat tasaisen kertymän ennusteet.

Talousarvion toteuma 2021 helmikuulta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee helmikuun 2021 talouden toteuman tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)