Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu

Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa

Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallintosääntö 115 § Toimielimen päätöksentekotavat

Hallintosääntö 116 § Sähköinen kokous

Hallintosääntö 117 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.