Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Sivistystoimialan ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Sivistyslautakunnan toimialaan liittyviä ajankohtaisia asioita:

  • saadut koronaepidemiaan liittyvät opetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeet
  • perusopetuksen kumppanuuspöydän kuulumiset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimialan ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)