Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 15.2.-7.3.2024 (1 kpl).

Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2023 / Ramboll Finland Oy

Jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu 2023 / Ramboll Finland Oy

Särkimäen vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailu 2023 / Ramboll Finland Oy

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.