Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lausuntopyyntö vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä, Pyhävesi, Mäntyharju

MjuDno-2024-117

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määräämisestä Pyhävedelle, Korhonniemen ja Huuhtsaaren väliselle vesialueelle Mäntyharjun kunnassa.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää Mäntyharjun kunnalta lausuntoa asiasta.
Lausuntopyyntö, hakemus ja karttaote liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että lausuntopyynnössä esitetyt perusteet nopeusrajoitukselle ovat olemassa. Haasteena nopeusrajoitusmerkinnän asettamiselle on alueen maanomistus. Kunnalla ei ole alueella maanomistusta eikä sopimuksia merkin asettamiseksi yksityisen omistamalle alueelle. Sekä merkin asettaminen siten, että merkki on havaittavissa kaikille alueella liikkuville. Myös merkin noudattamisen valvonta on vaikeaa.

Päätös

Keskustelun päätteeksi tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että lausuntopyynnössä esitetyt perusteet nopeusrajoitukselle ovat olemassa, mutta Mäntyharjun kunta ei puolla merkkien asettamista.
Haasteena nopeusrajoitusmerkinnän asettamiselle on alueen maanomistus. Kunnalla ei ole alueella maanomistusta eikä sopimuksia merkin asettamiseksi yksityisen omistamalle alueelle. Sekä merkin asettaminen siten, että merkki on havaittavissa kaikille alueella liikkuville. Myös merkin noudattamisen valvonta on vaikeaa.