Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Häkkänen ja Ari Kokkola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Häkkänen ja Ari Kokkola.