Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hulevesiselvitys

MjuDno-2021-371

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharju kunnan taajaman hulevesien purkupaikat ovat vesistön virkistyskäytön ja matkailun kannalta haasteelliset. Mäntyharjun kunta on asukasviihtyvyyteen panostava kunta, missä yhtenä tärkeimpänä elementtinä on puhdas- ja kalaisa vesistö.
Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos on laittanut vireille hankkeen hulevesien johtamiseksi purkuvesistöön hallitusti ja hulevesien haittojen pienentämiseksi. Vesihuoltolaitos on anonut ja saanut avustusta hankkeeseen Etelä-Savon ELY- keskukselta 9 730 €.
Suunnitelman tekeminen on kilpailutettu Cloudia-järjestelmässä ja sen perusteella työ on tilattu Afry Finland Oy:ltä. Suunnitelman tarkoituksena on ohjeistaa hulevesien hallintaan vesistönsuojelun kannalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hulevesiselvityksen tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi hulevesiselvityksen tiedoksi.