Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 9.12.2021-10.2.2022 (26 kpl).

Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelma

Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen verkostonäytteenotto 2022

STUK, Radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestä (2 kpl)

Eurofins Ahma Oy

  • Talousvesien analysointiraportti 1.12.2021 (3 kpl)
  • Mäntyharjun jvp 9.11.2021
  • Särkimäen kaatopaikka 2021 vuosiyhteenveto
  • Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.